Pentru ca actele de studii să poată fi apostilate in cadrul Prefecturii, acestea, în prealabil, trebuie sa fie vizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean (valabil pentru actele de studii preuniversitare) sau la Centrul National de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Bucuresti (în cazul actelor de studii universitare şi postuniversitare).

Puteţi apela la serviciile noastre pentru vizarea actelor de studii după cum urmează:

1) La INSPECTORATUL ŞCOLAR DOLJ – vă putem reprezenta, pe bază de procură notarială, pentru vizarea actelor de studii preuniversitare:

– Certificat de absolvire a 8 clase

– Diploma de bacalaureat

– Diploma/ Certificat studii postliceale

– Foi matricole, etc.

Important: Vizarea la Inspectorat este posibilă doar dacă actul de studii este însoţit de o adeverinţă de autenticitate eliberată de şcoala/ liceul care a emis actul. Acolo unde este posibil, vă putem reprezenta şi la instituţiile de învăţământ respective (din Craiova) pentru obţinerea acestei adeverinţe de autenticitate.

2) La CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR – CNRED – putem intermedia vizarea actelor de studii universitare:

– Diploma de licenţă

– Diploma de master

– Diploma de doctorat

– Adeverinţă nominală de înlocuire a diplomei

– Foi matricole aferente

– Suplimente la diplome

– Programa analitică, etc.