DECLARAȚIE DE VALOARE – ITALIA

Conform prevederilor Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, actele de studii obtinute in Romania sunt recunoscute ca atare in alte tari membre Haga, insa, pentru Italia este necesara o procedura suplimentara, care se poate face doar prin intermediul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei din Bucuresti. Deoarece actele de studiu romanesti nu sunt recunoscute in mod automat in Italia, este necesara obtinerea unui document numit „Declaratie de Valoare”. Prin acest document se declara valoarea actului de studiu (drepturile care deriva in urma obtinerii unui act de studiu in tara in care a fost obtinut) dar si inexistenta unor limitari de tip profesional pentru exercitarea activitatii.

Biroul nostru va ofera servicii de intermediere in vederea obtinerii acestei declaratii.

Indiferent dacă vă aflaţi în România sau în Italia, ne puteți contacta pentru a stabili cum să ne trimiteți actele originale, fără a fi nevoie să vă deplasaţi la sediul nostru.

Avem nevoie de următoarele acte:

- Diploma de studii / Certificatul de absolvire
- Foaia matricolă / Suplimentul la Diploma

Pentru a obţine declaraţia de valoare, venim în sprijinul dvs. cu următoarele proceduri:
- obţinerea adeverinţelor de autenticitate de la secretariatul instituţiei de învăţământ
- vizarea originalelor la Inspectoratul Școlar Judeţean/ Ministerul Educației
- aplicarea Apostilei în cadrul Prefecturii
- legalizarea notarială a copiilor conforme cu originalul de pe actele de studii
- traducerea autorizată în limba italiană
- legalizarea notarială a traducerii
- supralegalizarea copiilor conforme cu originalul şi a traducerilor legalizate prin aplicarea Apostilei la Camera Notarilor Publici
- intermedierea obținerii declarației de valoare de la Consulatul Italiei la București